Vedení účetnictví

 • vedení a zpracování kompletního účetnictví
 • vystavení faktur a ostatních účetních dokladů dle požadavků
 • vyhotovení sestav dle Vašich požadavků
 • účtování dle středisek/zakázek/jednotlivých projektů
 • evidence krátkodobého/dlouhodobého majetku včetně přípravy odpisového plánu a inventur
 • zpracování účetní uzávěrky a inventarizace zůstatků
 • zpracování DPH a elektronické podání DPH a souvisejících formulářů, zejména kontrolní hlášení, souhrnné hlášení atd.
 • zpracování údajů pro statistický úřad
 • účetní poradenství

Mzdy a personální agenda

 • zpracování mezd a zaúčtování dokladů
 • přihlášky/odhlášky zaměstnanců
 • zastupování na úřadech
 • roční zaúčtování daně z příjmů
 • přehledy pro PSSZ a OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • příkazy na odvod pojistného, daní a mezd, ELDP
 • mzdové listy, zápočtové listy
 • roční vyúčtování daní pro zaměstnance
 • vyúčtování daní ze závislé činnosti
 • vyúčtování srážkové daně
 • poradenství v oblasti personalistiky, vypracování návrhů pracovních smluv, dohod a jiných pracovně-právních dokumentů

Daňová evidence

 • zpracování roční uzávěrky
 • vystavování účetních dokladů
 • zpracování daňového přiznání
 • zpracování daně silniční
 • evidence majetku
 • zpracování přehledů pro zdravotní a sociální pojišťění

Další služby spojené s účetní agendou

 • zastupování na úřadech na základě plné moci
 • tvorba vnitropodnikových účetních směrnic
 • pomoc při nastavení administrativních procesů
 • rekonstrukce účetnictví
 • pomoc se založením s.r.o. nebo živnosti
 • vypracování obchodní korespondence v českém i anglickém jazyce

Dočasná výpomoc v administrativě

 • zajistíme Vám zástup za Vaše administrativní pracovníky (recepční, asistentky) v případě dlouhodobé nemoci, dovolené atd.e
 • menší firmě se finančně nevyplatí zaměstnávat asistentku po celý měsíc, najdeme Vám administrativního pracovníka dle Vašich požadavků, který bude pracovat jen v době, kdy je opravdu potřeba - večerní asistentka, sběr mzdových podkladů pro účetní společnost atd ....
 • zajistíme tzv. back office (vyřizování objednávek, komunikace s obchodními partnery apod.).

SVJ

 • vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • zpracování roční účetní uzávěrky včetně výkazů
 • evidence stavu prostředků na běžném účtu a fondu oprav
 • evidence a kontrola plateb, upomínky neplatičům
 • vyúčtování služeb 1x ročně příprava, příkazů k úhradě
 • vedení evidence nájemníků, bytových prostor, uživatelů nebytových prostor, provozních jednotek (garáží, garážových stání..)
 • vyhotovení předpisů nájemného (fondu oprav) a záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor
 • zpracování výkazů a přehledů týkající se daní, účetnictví a ekonomiky dle Vašeho přání, potřeby