Blog home

Letní daňový balíček – Změny v dani z příjmu, které se Vás mohou týkat

1. září 2017

(zákon č. 170/2017 Sb.) od 1.7.2017 (částečně s použitím již pro rok 2017, většinou však až pro rok 2018 resp. hospodářský rok započatý počínaje 1.7.2017)

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti – přehled částek zvýhodnění na děti:

  2015 2016 2017 2018
  První dítě 13 404 Kč za rok /1 117 Kč za měsíc 15 204 Kč za rok / 1 267 Kč za měsíc
  Druhé dítě 15 804 Kč za rok / 1 317 Kč za měsíc 17 004 Kč za rok / 1 417 Kč za měsíc 19 404 Kč za rok / 1 617 Kč za měsíc
  Druhé dítě 17 004 Kč za rok / 1 417 Kč za měsíc 20 604 Kč za rok / 1 717 Kč za měsíc 24 204 Kč za rok / 2 017 Kč za měsíc


 • Novela zákona o daních z příjmů č. 254/2017 - zvyšuje hodnotu bezúplatného odběru krve, kterou si může dárce odečíst od svého daňového základu ze 2 na 3 tis. Kč a která nově oceňuje částkou 20 tis. Kč jeden bezúplatný odběr krvetvorných buněk, účinnost od 1.9.2017 (avšak s použitím pro celý rok 2017)

 • novela stavebního zákona od č. 225/2017 Sb. od 1.1.2018 – drobná změna, která mění právní úpravu, podle které zaměstnanec u svého zaměstnavatele prokazuje nárok na odpočet nezdanitelné části ve výši úroků z úvěru na výstavbu rodinného domu apod.

 • zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů - rozšiřuje odpočty od daňového základu o dary evropským politickým stranám a nadacím; účinnost od 18.8.2017

 • Zvýšení nemocenské u dlouhodobých pracovních neschopností – od 1.1. 2018 - nemocenské od 31. dne pracovní neschopnosti se zvyšuje na 66 % denního vyměřovacího základu

 • zvýšení minimální mzdy a to z letošních 11 000 na 12 200 Kč – k 1.1.2018  (příslušné nařízení vlády vláda schválila 21.8.2017 a v průběhu září lze očekávat jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů)

 • zvýšení zaručené mzdy, která tak může od 1.1.2018 činit až 24 400 Kč. Např. pro 3. kategorií prací, kam patří např. „obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa plateb“ zaručená mzda vzroste z letošních 13 400 Kč na 14 900 Kč

 • školkovné činí pro letošní rok na jedno dítě až 11 000 Kč ročně, příští rok maximální částka školkovného vzroste na 12 200 Kč

 • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě – minimálně musí být dosaženo šestinásobku minimální mzdy (příští rok tedy 73 200 Kč) resp. měsíčně poloviny minimální mzdy (příští rok tedy 6 100 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.